Wzory obowiązujące w GIMNAZJUM

Kategoria: Gimnazjum

W związku z poszukiwaniami wzorów fizycznych przez co raz to większe grono osób, postaram się wymienić wszystkie:

Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym:
V={s/t}, prędkość podajemy w metrach na sekundę: m/s
Wraz z przekształceniami:
s={V*t}, drogę podajemy w metrach: m
t={s/V}, czas podajemy w sekundach: s

Wzór na przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym / opóźnionym
a={V/t}, przyspieszenie podajemy w metrach na sekundę do kwadratu, m/s^2
Oraz przekształcenia:
V={a*t}, prędkość jw.
t={V/a}, czas jw.

Jest jeszcze drugi wzór:
a={F/m}
A jego przekształcenia to:
F=a/m, siłę podajemy w niutonach: N
m=F/a

Wzór na energię potencjalną:
E_p=m*g*h, energię potencjalną podajemy w dżulach: J
Wraz z przekształceniami:
m={E_p}/{g*h}, masę podajemy w kilogramach: kg
g={E_p}/{m*h}, przyspieszenie grawitacyjne podajemy w metrach na sekundę do kwadratu, m/s^2 – w przypadku grawitacji Ziemi jest to stała fizyczna i wynosi w przybliżeniu 10{m/s^2}
h={E_p}/{m*g}, wysokość podajemy w metrach: m

Wzór na pęd:
p=mv, pęd podajemy w kilogramach razy metr: kg*m
Przekształceniami wzoru są:
m={p/v}, masa jw.
v={p/m}, prędkość jw.

Wzór na pracę:
W=F*s, pracę podajemy w dżulach: J
Przekształcenia:
F=W/s, siła jw.
s=W/F, droga jw.

One Response to “Wzory obowiązujące w GIMNAZJUM”

Leave a Reply